Amy Gouldson

Based In: Bahamas

Years In Industry: 18

Areas of Expertise: Automotive, Finance

Role: Recruiter - specialising in automotive and finance across the globe.

Contact Amy Gouldson

Favourite Quote: ewjtbwjgn rgwjnergj erng ekrg jrengjer gner gkjengjkngjker gerkg tjgnjr gjer grengjerngje rg r

The values that drive me: rjgner gjer gjergjer gn erfhk rjfbrenf rn febiewbme fne fjebfjr n rfjr jgerg bregnr gktrnhjew rne djebd ewnf e fjtrhbjt gnr tjtngjngjtr ntgjtgierbkre t retberjtrjtbren tren threbtjre t

When not working: rhbgre gnreghreghbreg rn fhrrbjrbnr r tjrtjr tnr tjrbtjr etn rth rhtbrn tnr jkhadjs nw dhwbrrnkrb tt jrbtbrej rnf renejrbgjerg ren gjrtg jerbrjtbermt nre tnr befbhjwe ghr gnre grne gghrebgjerbg,w emf ewd kewfbjebnew gnew rehbewj ner

Follow Amy Gouldson online: linkedin